Regulamin strony

Ostatnia aktualizacja 30 października 2022 10:56

Regulamin serwisu darknet24

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie. Operator może zablokować Użytkownikowi konto i korzystanie z Serwisu, a także usunąć Ogłoszenie (lub zdjęcia/pliki graficzne z Ogłoszenia), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa lub Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
2. Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych - zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z Ogłoszeniem i w ramach Ogłoszenia.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń. W serwisie zabrania się dodawania ogłoszeń niezgodnych z przepisami polskiego prawa w szczególności:

-Narkotyków, dopalaczy

-Wyrobów akcyzowych

-Podrobionej odzieży

-Płatnych usług seksualnych

Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, treść ogłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawem, nie powinna naruszać praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności treść Ogłoszenia nie powinna naruszać praw autorskich.
5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru i określać co konkretnie wchodzi w skład Towaru.
6. Treść Ogłoszenia powinna dokładnie opisywać Towar i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników co do takich atrybutów Towaru jak: parametry, stan, jakość, marka, producent, pochodzenie, itd. Powyższe zasady dotyczą także samego tytułu Ogłoszenia.
7. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy.
8. Użytkownik nie może rozsyłać lub umieszczać w Serwisie informacji handlowej (zakazu spamu).
9. Zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej i stanowią prawa autorskie Operatora.

10. Serwis darknet24 jest w pełni darmowy

Masz pytania lub potrzebuejsz pomocy?

Skontaktuj się Zgłoś naruszenie